Çevre Politikası

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve çevre bilinci ile üretimimizin girdilerinden, ürünlerimizin kullanımına kadar olan her aşamasında çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak tüm Marmara Deri yönetimi ve çalışanlarının sorumluluğudur.

Ulusal ve uluslar arası çevre mevzuatlarına uyumun da ötesinde, müşterilerimizin çevre beklentilerini de karşılamayı, faaliyetlerimiz sırasında her türlü atığın kaynağında azaltılması için, çevre ile dost teknolojiden yararlanmayı, kirlenmenin önlenmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olmayı elimizden geldiğince sağlamaya çalıyoruz.

Su, enerji, ham madde, yardımcı madde vb. ve doğal kaynakların kullanımlarında verimlilik ve tasarruf ilkesine önem vererek tüm çalışmalarımızın öneri ve katkıları ile mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanmayı, sera gazları ve diğer gazlar dahil olmak üzere emisyonlarımızın yasal sınırların da altında tutmayı hedefliyor ve o yoldan gidiyoruz.
Çevre politikamızı, tüm çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve toplumla paylaşmayı, çevre ile ilgili duyarlılığımız ve kararlılığımız konusunda tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi taahhüt ederiz. (Marmara Deri, 2020)

İSMAİL AĞCA